Nasz serwis u?ywa plików cookie do prawid?owego dzia?ania strony. Je?li nie wyra?asz na to zgody, mo?esz wy??czy? obs?ug? plików cookie w ustawieniach przegl?darki internetowej.
Close

logo

Poszukujemy m?odych i ambitnych pracowników, którzy ch?tnie b?d? inwestowa? w swój rozwój rozpoczynaj?c karier? w rafinerii LOTOS od stanowiska Operator instalacji rafineryjnych (Aparatowy).

Je?eli zdecydujesz si? na prac? w naszym zak?adzie b?dziesz sprawowa? opiek? nad procesami produkcyjnymi. Zapoznasz si? z ca?ym ci?giem technologicznym, obejmuj?cym wiele obszarów, dzi?ki czemu zdob?dziesz wiedz?, która pozwoli Ci sprawdzi? si? na ka?dym poziomie naszych instalacji.

Stawiasz na swój rozwój? Otwieramy wi?c dla Ciebie ?cie?k? awansu zawodowego, która w jasny sposób okre?li poszczególne szczeble rozwoju – od aparatowego instalacji, sterowniczego, aparatowego procesu, po mistrza. Awans zawodowy przek?ada si? w zauwa?alny sposób tak?e na wysoko?? wynagrodzenia.

Widzisz ju? siebie w?ród za?ogi naszej rafinerii? Tak? To zwró? jeszcze uwag? na warunki zatrudnienia:

Pami?taj te?, ?e otrzymasz mo?liwo?? korzystania z dodatkowych ?wiadczeń – bezp?atnego autobusu zmianowego, bezp?atnej opieki medycznej i stomatologicznej, funduszu inwestycyjnego op?acanego przez pracodawc? oraz wczasów pod grusz?. Mo?esz tak?e liczy? na roczne premie, nagrody specjalne i zni?ki na stacjach paliw LOTOS. Zapewniamy tak?e mo?liwo?? realizacji aktywno?ci fizycznej w sekcjach sportowych Grupy LOTOS oraz zakupu Karty MultiSport i OK System.

Je?eli masz minimum wykszta?cenie ?rednie, podstawow? wiedz? z zakresu chemii i mechaniki, cieszysz si? dobrym zdrowiem, umiesz pracowa? w zespole i chcesz si? rozwija?, przy?lij nam swoj? aplikacj?.

Zobacz czym zajmuje si? Aparatowy:

Aplikuj

购彩大厅 蓬安县| 顺昌县| 平顺县| 唐山市| 黄龙县| 清远市| 将乐县| 亳州市| 星子县| 宜黄县| 陇川县| 屯门区| 万年县| 亳州市| 菏泽市| 南部县| 通海县| 霍林郭勒市| 隆安县| 丹江口市| 云浮市| 东阳市| 镶黄旗| 昌江| 万山特区| 文登市| 克什克腾旗| 思茅市| 平陆县| 安乡县| 永年县| 仙居县| 剑河县| 图片| 临泉县| 隆安县| 枣阳市| 商丘市| 綦江县| 利川市| 辽中县|