Nasz serwis u?ywa plików cookie do prawid?owego dzia?ania strony. Je?li nie wyra?asz na to zgody, mo?esz wy??czy? obs?ug? plików cookie w ustawieniach przegl?darki internetowej.
Close

logo

Jeste?my nowoczesn? i dynamicznie rozwijaj?c? si? firm?. Nasz? najwi?ksz? warto?ci? s? nasi pracownicy, dlatego wspieramy ich rozwój i zaanga?owanie.

 

W 2004 roku powo?ali?my Akademi? LOTOS, której celem jest tworzenie partnerskiego zespo?u oraz budowanie Grupy LOTOS jako nowoczesnej, sprawnej oraz konkurencyjnej  organizacji.

 

Akademia LOTOS


Akademia LOTOS jest cenionym w ?wiecie nauki i biznesu systemem kompleksowego rozwoju pracowników. Cechuje j? m.in. 
DOST?PNO??,gdy? szkolenia przeznaczone s? dla wszystkich pracowników Grupy Kapita?owej LOTOS - ka?dy pracownik mo?e zg?osi? ch?? udzia?u w szkoleniach. Rozwój pracowników odbywa si? w sposób CI?G?Y i SPÓJNY, poniewa? jest powi?zany z systemem okresowych ocen pracownika (SOOP), ?cie?kami kariery, programami rozwojowymi dla poszczególnym grup zawodowych oraz planami sukcesji. Dzi?ki temu pracownik zna mo?liwo?ci i kierunki rozwoju, które przed nim stoj?. Jednocze?nie, nasze perspektywiczne programy cechuje ELASTYCZNO??, która pozwala reagowa? na zmiany w otoczeniu biznesowym firmy oraz na nowe potrzeby zwi?zane z kwalifikacjami pracowników.

购彩大厅 淄博市| 水富县| 嘉善县| 繁昌县| 偏关县| 蒲江县| 穆棱市| 拉萨市| 新余市| 石阡县| 四平市| 蓬安县| 桓仁| 靖江市| 高要市| 双柏县| 福海县| 松原市| 郁南县| 平邑县| 广昌县| 冀州市| 来宾市| 英山县| 大田县| 福州市| 辉南县| 云阳县| 富阳市| 简阳市| 赞皇县| 涟源市| 平遥县| 象州县| 平遥县| 洞头县| 信丰县| 罗田县| 瓦房店市| 宝清县| 高碑店市|