Nasz serwis u?ywa plików cookie do prawid?owego dzia?ania strony. Je?li nie wyra?asz na to zgody, mo?esz wy??czy? obs?ug? plików cookie w ustawieniach przegl?darki internetowej.
Close

logo

Gromadzenie i selekcja aplikacji

Ka?d? rekrutacj? zaczynamy od publikacji og?oszenia, w którym kandydat znajdzie formularz aplikacyjny. Formularz umo?liwia z?o?enie dokumentów na interesuj?ce go stanowisko. Nale?y pami?ta?, ?e dokumenty musz? by? odpowiednio przygotowane, poniewa? s? wizytówk? kandydata i ?wiadcz? o posiadanych umiej?tno?ciach, kompetencjach i do?wiadczeniu.
Otrzymane zg?oszenia s? wnikliwie analizowane, skupiamy si? g?ównie na sprawdzeniu czy kandydat spe?nienia podstawowe wymagania formalne niezb?dne do pe?nienia przysz?ych obowi?zków. 


Rozmowa rekrutacyjna

Zaproszenie na spotkanie jest wst?pem do kolejnego etapu, jakim jest rozmowa kwalifikacyjna. Na tym etapie sprawdzamy informacje zawarte w dokumentach aplikacyjnych, wiedz? teoretyczn? i praktyczn? z danego obszaru oraz poznajemy bli?ej Kandydata. Spotkanie rekrutacyjne to doskona?a mo?liwo??, aby si? zaprezentowa?.

Case study, testy psychologiczne i testy specjalistyczne

Trzeci etap wyboru Kandydatów jest indywidualny i ?ci?le zwi?zany ze stanowiskiem, na które poszukujemy pracownika. Dotyczy on w szczególno?ci  stanowisk specjalistycznych oraz kierowniczych. Zapraszaj?c Kandydata na spotkanie informujemy o tym, jak b?dzie wygl?da? i z czego si? sk?ada?.
Kandydaci, którzy odbyli spotkania, zawsze otrzymuj? odpowied? zwrotn?.

 

Procesy rekrutacyjne prowadzone w naszej firmie zosta?y ustandaryzowane i opisane w specjalnie opracowanych Przewodnikach dla osób prowadz?cych rekrutracj? i  kierowników.

                             

购彩大厅 鹤山市| 阜平县| 贡嘎县| 宁都县| 望都县| 磐安县| 治县。| 白朗县| 崇信县| 德令哈市| 罗城| 鄯善县| 惠来县| 阳东县| 龙泉市| 双城市| 竹北市| 拉萨市| 随州市| 常山县| 黄梅县| 正镶白旗| 油尖旺区| 新丰县| 黑龙江省| 怀化市| 温泉县| 阳谷县| 彰化市| 正定县| 来宾市| 永宁县| 普洱| 山丹县| 陆河县| 涡阳县| 郯城县| 铜山县| 沧州市| 淮阳县| 山西省|